Instructies

Instructies per houding

Onderstaande instructies zijn auteursrechtelijk beschermd 1,2.

Klik op de instructies om deze als PDF te bekijken en downloaden:

 

1, Deze instructies zijn auteursrechtelijk beschermd. Toepassing voor eigen gebruik is toegestaan, met bronvermelding, maar vermenigvuldiging of openbaarmaking in enigerlei vorm is alleen toegestaan, met bronvermelding en met schriftelijke toestemming van de Uitgever / Auteur. Voor vermenigvuldiging ten behoeve van cursussen of lessen, die tenminste voor driekwart de Methode Van Dixhoorn betreffen, gelden daarnaast andere voorwaarden. Graag overleggen met het Van Dixhoorn Centrum.

2 De uitgeschreven instructies zijn het skelet van de oefeningen. In de praktijk zal de begeleider ze variëren en aanpassen aan de deelnemer(s) en het moment 'Procesmatige instructie'. Wanneer instructies geen waarneembare verandering teweeg brengen, raadpleeg een deskundige (gecertificeerde en geregistreerde) begeleider en lees de toelichting in het boek 'Ontspanningsinstructie', J.J. van Dixhoorn, Springer Media, 2014

Voor meer informatie over de Methode Van Dixhoorn zie ook: