Privacyverklaring

Onderstaande privacyverklaring heeft betrekking op gegevensverwerking door het Van Dixhoorn Centrum voor Ademtherapie (Het Centrum).

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het Van Dixhoorn Centrum voor Ademtherapie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van hetVan Dixhoorn Centrum voor Ademtherapie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Het Centrum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom wij deze gegevens nodig hebben

Het Centrum verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Het Centrum uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Het Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Het Centrum deelt geen gegevens met derden. Uitzonderingen hierop zij als het verstrekken van persoonsgegevens aan derden nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.methodevandixhoorn.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het Centrum gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Het Centrum maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van het Centrum bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan het Centrum te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.Vervoer voor Elkaar heeft hier geen invloed op.

Het Centrum heeft Google geen toestemming gegeven om via het Centrum verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het Centrum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@methodevandixhoorn.com.