Opleiding tot therapeut

Tijdens de opleiding leer je mensen met gewone overspanning te behandelen. De opleiding bestaat uit drie delen, met ieder een eigen focus. Lees hier meer over het doel en de opzet van de opleiding en hoe je je kan aanmelden.

De opleiding

Procesmatige Adem- en ontspanningstherapie

Onze methode is procesmatig, multimodaal en meerdimensionaal. Multimodaal betekent: alle mogelijke technieken worden benut, waarvan aandacht, beweging, ademhaling en handgrepen de voornaamste zijn. Meerdimensionaal betekent: een techniek wordt niet doelgericht toegepast maar open en er wordt gekeken welke veranderingen in feite optreden. De technieken worden dus afgestemd op het individu en na enkele keren wordt samen met de deelnemer geëvalueerd of er een ingang is voor ontspanning. Dat is het procesmatige. Daarna volgen vaak nog 3-4 sessies, afhankelijk van de spanningsproblemen en de reactie op de instructies. In sommige gevallen kan de begeleiding ook langer duren.

Doel van de opleiding

De achtergrond van spanningsklachten is niet direct duidelijk. Er kan een somatische of psychische oorzaak zijn of niet. Een oorzaak kan in feite echter wel bestaan maar slechts ten dele verantwoordelijk voor de klachten, of pas tevoorschijn komen als de spanningsklachten verminderd zijn.

Of het kunnen 'onverklaarbare' problemen zijn, waarbij een hoge spanning een (belangrijk) aandeel kan hebben. In alle gevallen is het zo dat je niet vantevoren weet wat er aan de hand is, welke weg je dient te bewandelen en welke effecten te verwachten zijn.

In onze opleiding is het eerste doel om openheid te laten ontstaan. We gaan uit van het niet-weten van de behandelaar. Je probeert iets en observeert wat er gebeurt. De responsen op de instructie kunnen vanuit het gehele systeem komen en zijn niet voorspelbaar. Dit komt neer op zwemmen in het onbekende, op bewegen in het duister, op voortgaan zonder vaste grond onder de voeten.

Daarom is het essentieel dat de cursist leert vertrouwen te hebben en dit kan alleen gebaseerd zijn op de eigen, persoonlijke ervaring met de ontspanningsinstructies. De meest gehoorde ervaring van ons eerste jaar is dat men dacht redelijk ontspannen te zijn, maar dat men veel meer ervaringen heeft opgedaan van een diepere ontspanning dan men kende.

Wat is het verschil tussen gewone overspanning en stress?

Spanningsproblemen: Wat zijn dat?

Een spanningsprobleem is een knoop, een onontwarbare kluwen van oorzaken en gevolgen. Een gespannen persoon voelt vaak aan als vastzittend. Wij zoeken in die vastigheid een bewegings- en speelruimte. Er zijn mogelijke openingen, hoe klein ook, en die zoeken we, om het geheel wat losser te laten worden. Daarbij is de precisie van waarneming en gevoeligheid van de begeleider het meest belangrijk. Door deze te vergroten en als het ware aan te scherpen, kan er in kleine openingen toch bewegingsruimte gevonden worden.

De waarde voor mij en mijn praktijk?

Voor mij als persoon

Adem- en ontspanningstherapie is een weg voor de begeleider om zichzelf te bekwamen en daarom zijn de drie jaren nodig. Niet alleen om zich de vele technieken eigen te maken, maar ook om de precisie en gevoeligheid bij het aanwenden en keuze van een techniek te vergroten. De introductie van het eerste jaar is bedoeld om te ervaren of deze weg bij jou in jouw situatie past. In het derde jaar vallen de puzzel stukjes in elkaar.

Het eerste jaar is slechts een 'introductie'. In het tweede en derde deel van de opleiding leer je (beperkende) factoren te herkennen en op de juiste manier te behandelen. Pas na alle drie de delen kun je jezelf met recht adem- en ontspanningstherapeut noemen en mag je jezelf ook 'therapeut volgens de Methode Van Dixhoorn' noemen.

 

Voor mijn praktijk

Voor jouw praktijk (als zelfstandige of waar je in dienst bent) is adem- en ontspanningstherapie een verrijking van het zorgaanbod. Veel klachten worden vaak gezien in de klassieke oorzaak-gevolg relatie, waardoor men op zoek gaat naar 'oorzaken' voor een klacht. De kracht van 'functioneel ademen' wordt hierin onderschat. Als iemand niet functioneel ademt, dan kan dit tot zowel fysieke als mentale klachten leiden die niet op de klassieke manier 'te behandelen' zijn.

Dit kan leiden tot vele onnodige therapieën en behandelingen die uiteindelijk weinig tot geen effect hebben. Adem- en ontspanningstherapie helpt te ontdekken of de klachten inderdaad een diepere oorzaak hebben (leed, verdriet, etc.) of het resultaat zijn van 'gewone overspanning' en als zodanig behandeld kunnen worden.

Zie ook

Accreditatie

Adem- en ontspanningstherapie is een weg voor de begeleider om zichzelf te bekwamen en daarom zijn de drie jaren nodig. Niet alleen om zich de vele technieken eigen te maken, maar ook om de precisie en gevoeligheid bij het aanwenden en keuze van een techniek te vergroten. De introductie van het eerste jaar dient om te ervaren of deze weg bij jou in jouw situatie past. In het derde jaar vallen de puzzel stukjes in elkaar. Het is echter een vergissing om de mogelijke waarde van onze methode te kunnen beoordelen nadat het eerste jaar gevolgd is.

De opleiding in beeld

Alle drie de delen van de opleiding worden door het Nederland Paramedisch instituut (NPi) gegeven. In deze video vertellen we je meer over Deel I van de opleiding.

Opbouw van de opleiding

De volledige opleiding duurt drie jaar. In drie leergangen bekwaam je jezelf in het herkennen en behandelen van gewone overspanning. Na deze drie jaar ben je gecertificeerd adem- en ontspanningstherapeut Methode Van Dixhoorn en kun je cliënten op de juiste manier behandelen.

Per jaargang focussen we ons op verschillende aspecten van adem- en ontspanningstherapie. Het handboek 'Ontspanningsinstructie' van Jan van Dixhoorn vormt de basis voor de gehele opleiding.

De opleiding is grofweg als volgt verdeeld::

  • Deel I: In dit deel ligt de focus vooral op de theorie achter de Methode Van Dixhoorn. Hier leer je meer over de wetenschappelijke basis waarop adem- en ontspanningstherapie is gebaseerd.
  • Deel II: Hier gaan we de theorie meer in de praktijk brengen en leer je o.a. door middel van handgrepen overspanning te herkennen.
  • Deel III: Het laatste deel is vooral praktijkgericht, waarin de handgrepen maar ook de interactie met de cliënt centraal staat. Hierin leer je overspanning te herkennen en daar ook de juiste conclusies aan te verbinden.

Studiebelasting en voorwaarden

  • Studiebelasting
    Een overzicht van de studiebelasting over het eerste deel van de opleiding is hier te vinden.
  • PLATO-eisen
    Deze opleiding is toegankelijk voor paramedici en voor HBO-opgeleide niet-paramedici die tevens voldoen aan de PLATO-eisen.

Over het NPi

Het Nederlands Paramedisch instituut (NPi) verzorgt opleidingen voor paramedici. Het NPi heeft het grootste aanbod cursussen, opleidingen en leerlijnen voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten. Sinds 2023 wordt de opleiding 'Procesmatige adem- en ontspanningstherapie' volgens de Methode Van Dixhoorn door het NPi verzorgd.

Meer informatie & inschrijven

Bezoek de website van het NPi voor meer informatie over de opleiding, studiebelasting, data, kosten en inschrijven. Via de button hieronder vind je een overzicht van alle drie de delen.

Meer informatie over de opleiding, downloads en inschrijven.