Klachtenregeling

Alle registertherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van de Adem- en Ontspanningsstichting (AOS). Je mag er vanuit gaan dat de therapeut zijn/haar vak zo goed mogelijk uitoefent en zich hierbij houdt aan het beroepsprofiel en de beroepscode Methode Van Dixhoorn Adem- en Ontspanningstherapie.

Mocht je echter als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt kunt u een klacht indienen.

Onderstaande klachtenprocedure is uitsluitend van toepassing op therapeuten die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de Adem- en Ontspanningsstichting (AOS).

1. In gesprek met de therapeut

In de meeste gevallen is een gesprek hierover met de therapeut de beste manier om tot een oplossing te komen. Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek met een buitenstaander, dan kun je contact opnemen met onze klachtenbemiddelaar. Hij/zij luistert zonder oordeel naar je verhaal, kan vragen beantwoorden en kan bemiddelend optreden.

Wil je contact opnemen met onze klachtenbemiddelaar Katelijne van den Berg, stuur dan een mail naar: katelijne@vandixhoornvereniging.nl

2. Melden van een incident of klacht

Mocht praten met de therapeut of de klachtenbemiddelaar van de beroepsvereniging toch niet genoeg zijn om eruit te komen, dan kun je kosteloos een klacht indienen bij de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris. Deze is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel.

De klachtenfunctionaris doet een poging om te bemiddelen en tot een bevredigende oplossing te komen. Kom je er ook met de klachtenfunctionaris niet uit, dan kun je nog andere stappen nemen. De klachtenfunctionaris verwijst je verder. Alle informatie wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

De klachtenfunctionaris is:

Mw. L. Boon
Mail: bemiddeling@quasir.nl
Tel.: 06 - 48 44 55 38

3a. Meningsverschil: Geschilleninstantie

Als ook bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, kun je je wenden tot de Geschilleninstantie. Alle geregistreerde Methode Van Dixhoorn Adem- en Ontspanningstherapeuten zijn aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het Ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Contact met de geschillencommissie loopt via de klachtenfunctionaris.

3b. Ontoelaatbaar gedrag: Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, of als de therapeut buiten de regels van de beroepscode heeft gehandeld, dan is het een zaak voor de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg. De commissie van het tuchtrecht toetst de handelwijze van de Van Dixhoorn therapeut aan de Beroepscode Van Dixhoorn en de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie zal de klacht onderzoeken en deze ongegrond of gegrond verklaren. Voor verdere informatie zie ook de website van TCZ.