Onze organisatie

Binnen de Methode Van Dixhoorn bestaat de organisatie uit drie onderdelen : het Centrum, de Stichting en de Vereniging. Daarnaast is er een Raad van Advies ingesteld.

Centrum Methode Van Dixhoorn

Het Centrum is in 1989 opgericht door grondlegger Jan van Dixhoorn. Samen met zijn vrouw Irmgard hebben zij de leiding over het Centrum gehad en verzorgden zij de opleiding. Na de overgang van de opleiding naar het Nederlands Paramedisch instituut (NPi) houdt het Centrum zich voornamelijk bezig met het bekender maken van de Methode Van Dixhoorn en geven zij advies rondom het lesmateriaal. Daarnaast zijn zij licentiehouder van de naam en het beeldmerk van de Methode van Dixhoorn.

Leden:

 • Jan van Dixhoorn
 • Irmgard van Dixhoorn

Docenten

Het docenten team bestaat uit Yvonne Esser, Ellen Roggeband en Gerard van Holland. Alle drie hebben jarenlange ervaring met de Methode Van Dixhoorn. Ze hebben allemaal hun eigen praktijk waarin ze adem- en ontspanningstherapie toepassen bij spanningsklachten.

Docenten-team:

 • Ellen Roggeband
 • Yvonne Esser
 • Gerard van Holland

Adem- en Ontspanningsstichting (AOS)

In 2002 is de Adem- en Ontspanningsstichting (AOS) opgericht, met als doel het bevorderen van de kwaliteit. De Stichting ziet toe op het kwalitatief toepassen van adem- en ontspanningstherapie/ training. Gecertificeerde therapeuten Methode Van Dixhoorn kunnen zich aansluiten bij de stichting, die kwaliteitseisen opstelt, controleert en een kwaliteitsregister bijhoudt.

Bestuursleden:

 • Gerard van Holland (voorzitter)
 • Willy Stibbe (secretaris)
 • Irmgard van Dixhoorn (penningmeester)
 • Marianne Ambagtsheer (bestuurslid)

Van Dixhoorn Vereniging (VDV)

In 2006 is de Van Dixhoorn Vereniging voor Adem- en Ontspanningstherapie (VDV) opgericht als beroepsvereniging. De VDV behartigt de belangen van de therapeuten, organiseert themabijeenkomsten en houdt contact met de zorgverzekeraars. Lidmaatschap staat open voor gecertificeerde therapeuten en aspirant lidmaatschap voor degenen die het eerste jaar van de opleiding met succes hebben afgerond.

Bestuursleden:

 • Katelijne van de Berg (voorzitter)
 • Birgit Post-Hoes (secretaris)
 • Harold Tigchelaar (penningmeester)
 • Jort van Ast (bestuurslid)
 • Trijnie Barla (bestuurslid)

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) is een onafhankelijk adviseur van het Centrum. De RvA adviseert gevraagd en ongevraagd en staat de organisatie met hun kennis en ervaring bij. Cursisten die de opleiding Procesmatige Adem- en Ontspanningstherapie afronden ontvangen het certificaat van de RvA. Het Certificaat wordt door de Raad van Advies ondertekend.

Leden:

 • Dr. W.J Scheffers
 • Drs. A.T.M Bernards
 • Dhr. M. Schermer