Wat levert de methode op als logopedist?

Logopedie en methode Van Dixhoorn

Wat kun je als logopedist met adem- en ontspanningstherapie? En welke invloed had de opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ op jouw persoonlijke ontwikkeling? Dat vroegen we aan voormalig logopedist en zelfstandig adem- en ontspanningstherapeut Marianne Ambagtsheer. In dit blog lees je hoe de opleiding haar als professional én persoon heeft veranderd.

Met trots kan ik zeggen dat ik inmiddels al bijna 25 jaar adem- en ontspanningstherapeut Methode van Dixhoorn ben. In die tijd werkte ik als logopedist (in een ziekenhuis) o.a. nauw samen met een KNO-arts/foniater en behandelde ik veel mensen met stemproblemen. Ik kwam er achter dat onderliggend vaak ook spanningsklachten meespelen. En ook hoe moeilijk het voor patiënten is om daadwerkelijk stemtechnieken in het dagelijks gebruik te automatiseren en tot een gewoonte te maken. Zo ontstond bij mij de behoefte om me meer te verdiepen en te scholen in het fundament / de bron van stemgebruik: de ademhaling en (ont)spanning. Toen ik vervolgens in het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie over de Methode Van Dixhoorn las, was dat precies wat ik zocht!

Wat is de meerwaarde van adem- en ontspanningstherapie voor de uitoefening van je beroep als logopedist?

De opleiding voor adem- en ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn is een echte hands-on opleiding, veel praktijk in combinatie met theorie. Ik vond dat ideaal, alles wat ik vanaf de start leerde kon ik meteen praktisch toepassen en uitproberen bij mijn stempatiënten.

Het was voor mij een verrassende ontdekking hoe verschillend per persoon gereageerd werd op de aangeboden adem- en ontspanningsoefeningen. Niemand blijkt precies op dezelfde manier te ervaren. Wat voor de één ontspanning geeft, geeft bij de ander soms juist meer onrust. Geen uitkomst staat van tevoren vast. Daardoor leerde ik al doende om als therapeut neutraler te worden, concreter te observeren en vooral door te vragen welke ontdekkingen de patiënten precies bij zichzelf deden. En zo kon ik vervolgens weer aansluiten met mijn instructies.

Samen op zoek naar ingangen om overbodige spanning los te laten, meer te ontspannen en makkelijker te ademen, meer vanzelf. Ik verschoof van lineair naar procesmatig werken. Patiënten hadden er baat bij!

Bij welke patiënten paste je dit toe en wie hadden er vooral baat bij?

Als logopedist (in ziekenhuizen) paste ik de adem- en ontspanningstherapie toe bij mensen met stem-, kaak-, ademklachten, hyperventilatie, gespannenheid, angst. Verder maakte ik als adem- en ontspanningstherapeut deel uit van het poliklinische revalidatieteam. Daar zag ik jarenlang mensen met uiteenlopende klachten zoals chronische pijnklachten (rug, schouders, nek, bekken), onverklaarde lichamelijke klachten, vermoeidheid, slecht slapen, angst en paniek, traumaverwerking, spanningen bij neurologische klachten.

Het vak als adem- en ontspanningstherapeut paste me zo goed, dat ik uiteindelijk de logopedie achter me heb gelaten en een eigen praktijk voor adem- en ontspanningstherapie ben gestart, aangevuld met persoonlijke begeleiding/coaching.

Het geeft me veel voldoening om te werken met zoiets fundamenteels als ademhaling en (ont)spanning. Vaak doen mensen met de kleine, concrete oefeningen, bewegingen of manuele technieken uit de Methode Van Dixhoorn grote ontdekkingen m.b.t. hun eigen lichaam en gewoontes. Met effect en doorwerking in het dagelijks leven. Zelfvertrouwen groeit als ze ontdekken dat ze zelf intern hun spanningsniveau op eigen wijze kunnen reguleren.

Wat heeft de opleiding tot adem- en ontspanningstherapeut jou gebracht voor je persoonlijke ontwikkeling?

Ik ben heel blij dat ik de opleiding adem- en ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn heb gevolgd. Het heeft me niet alleen als therapeut, maar ook als persoon gevormd.

Mijn eigen lichaamsbewustwording is veel groter geworden. Minder in mijn hoofd, meer in mijn lijf. Minder kiezen op elkaar en doorgaan, meer loslaten en stilstaan. Luisterend naar de signalen van mijn lichaam lukt het me makkelijker om keuzes in het dagelijks leven te maken en om te gaan met beperkingen, ongemakken en stressoren. Hierin raak ik uiteraard nooit uitgeleerd en doe ik altijd weer nieuwe ontdekkingen, omdat zowel mijn lichaam als het leven zelf constant aan verandering onderhevig zijn en om mijn aandacht en aanpassing vragen.

Hoe heb je de opleiding en het contact met docenten en medecursisten ervaren?

Ik ben destijds opgeleid door de grondlegger zelf, Jan van Dixhoorn. Daar ben ik heel dankbaar voor. In de jaren daarna heb ik gezien hoe de opleiding en het vak zich verder ontwikkelden en professionaliseerden.

De huidige docenten zijn zeer bekwame, enthousiaste professionals. Tijdens de bij- en nascholingen heb ik veel van hen geleerd. Vanaf de opleiding neem ik ook deel aan intervisiegroepen. Het samen met collega’s oefenen, ervaren en ontdekken is en blijft ontzettend leuk, leerzaam en inspirerend.

Instructies en manuele technieken krijgen tijdens het samen oefenen meer doorwerking en betekenis. Het doet me goed om ze geregeld bij te houden en ze ook zelf te ondergaan. Ik leer er iedere keer weer met heel veel plezier van.

Meer weten?

Klik op de button als je meer wil weten over onze opleiding tot adem- en ontspanningstherapie. Bekijk ook de cursusdata voor 2024. Aanmelden kan op de website van het NPi.