Effect Methode Van Dixhoorn op ademproblemen, angst en gespannenheid

Onderzoek hyperventilatie, angst en spanning

Ontspanning en ademhaling zijn van belang voor het behoud van een goede gezondheid en welzijn. Spanning is normaal en zelfs nuttig, maar kan problematisch worden als het te lang aanhoudt of te vaak voorkomt. Als mensen te lang onder spanning staan, kunnen ze overspannen raken of zelfs een burn-out krijgen. Ademproblemen, zoals kortademigheid of dyspnoe,…

Lees meer

Wat levert de methode op als logopedist?

Logopedie en methode Van Dixhoorn

Wat kun je als logopedist met adem- en ontspanningstherapie? En welke invloed had de opleiding ‘Procesmatige adem- en ontspanningstherapie’ op jouw persoonlijke ontwikkeling? Dat vroegen we aan voormalig logopedist en zelfstandig adem- en ontspanningstherapeut Marianne Ambagtsheer. In dit blog lees je hoe de opleiding haar als professional én persoon heeft veranderd. Met trots kan ik…

Lees meer

Wat levert de methode op bij long- en psychosomatische fysiotherapie?

Psychosomatische en long fysiotherapie methode Van Dixhoorn

Hoe gebruik jij als psychosomatisch en longfysiotherapeut adem- en ontspanningstherapie bij jouw patiënten? Dat vroegen we aan Cees Roggeband. In dit blog beantwoordt hij vijf vragen over wat adem- en ontspanningstherapie zijn patiënten oplevert en hoe hij de procesmatige opleiding volgens de Methode van Dixhoorn heeft ervaren. Wat is de meerwaarde van adem- en ontspanningstherapie…

Lees meer

Is de yogales voor iedereen voldoende om te leren ontspannen?

Is de yogales voor iedereen voldoende om te leren ontspannen?

Mensen met ‘spanningsklachten’ of met (somatische) problematiek, die verergerd wordt door spanning, worden aangeraden te leren ontspannen. Uit een promotieonderzoek van dr. R. Lafaille in 1991 blijkt dat het beoefenen van yoga positieve effecten kan geven bij het verminderen van spanningsklachten. Het percentage mensen met klachten daalde in een jaar van 50% naar 25%. De…

Lees meer

Spanningsregulatie in de behandeling van burn-out, een exploratief onderzoek

Spanningsregulatie in de behandeling van burn-out

De termen overspanning en burn-out worden vaak gebruikt als verwijsreden voor behandeling in de eerste lijn, maar missen een exacte definitie. De recente richtlijn ‘Overspanning en burn-out’ schept duidelijkheid voor de eerstelijns-professionals. Huisartsen, psychologen en bedrijfsartsen zijn het eens dat ‘het ontstaan van overspanning en burn-out begint met “stress”. Stressoren zijn omstandigheden of gebeurtenissen die…

Lees meer

Spanningsverschijnselen bij Onverklaarde Lichamelijke Klachten nemen af

Spanningsverschijnselen bij Onverklaarde Lichamelijke Klachten nemen af door AOT

Lichamelijke klachten zijn aanvankelijk vaak een lokaal en beperkt probleem. Naarmate ze echter langer duren, gaan uitbreiden en er geen duidelijke oorzaak is, groeit de gespannenheid, wordt de aandacht erdoor in beslag genomen, ontstaan piekeren, ruste- loosheid en concentratieproblemen, is het slapen slechter, staat men minder uitgerust op, neemt vermoeidheid toe en energie af, en…

Lees meer

Adem- en Ontspanningstherapie dringt door

Wat is het verschil tussen gewone overspanning en stress?

Over het algemeen worden adem- en ontspanningsoefeningen gezien als betrekkelijk eenvoudige technieken, die als hulpmiddel worden ingezet voor spanningsvermindering en/of ademregulatie. De adem- en ontspanningstherapie (AOT) volgens Methode Van Dixhoorn, bestaat echter uit een driejarige (parttime) opleiding en de vraag is wat daarin allemaal geleerd wordt? Innerlijk ervaren verandering Voor de afronding is onder meer…

Lees meer

Zelf ontspannen bij werkstress?

Zelf ontspannen bij werkstress?

Bij klachten die spanningsggebonden lijken, wordt vaak gezocht naar belastende externe omstandigheden. De adem- en ontspanningstherapiemethode Van Dixhoorn pakt dit anders aan. Daarmee onderzoeken werknemers hoe ze zich beter kunnen onspannen. Bij stress spelen twee factoren een rol: stressoren en strain. Stressoren zijn belastende omstandigheden. Strain is de ‘klaar voor actie’-respons in het individuele systeem…

Lees meer

De rol van therapie bij klachten hyperventilatie en angst

De rol van AOT bij klachten hyperventilatie en angst

Hyperventilatieklachten worden heden ten dage veelal betiteld als gevolg van een angststoornis waarbij cognitieve gedragstherapie als behandeling op de voorgrond staat, terwijl ademoefeningen nog steeds veel worden gebruikt. De driejarige opleiding in Adem- en Ontspanningstherapie (AOT) wordt afgesloten door onder meer een casus te beschrijven, waarvan de samenvatting op internet gepubliceerd wordt. In de conclusie…

Lees meer

Wat levert de methode je op als oefentherapeut Mensendieck?

Oefentherapie Mensendieck en de Methode Van Dixhoorn_

Hoe zet je adem- en ontspanningstherapie in bij jouw werk als oefentherapeut Mensendieck? Dat vroegen we aan eerstelijns oefentherapeuten Marianne Ester en Jacqueline Derksen. In dit blog beantwoorden ze vijf vragen over wat adem- en ontspanningstherapie hun patiënten oplevert en hoe ze de procesmatige opleiding volgens de Methode van Dixhoorn hebben ervaren. Wat is de…

Lees meer